Belriguardo- jest to nazwa włoska i oznacza "piękny widok".

  Włochy były pierwszym mecenasem kultury w renesansie. Tam zrodziła się sztuka odrodzenia. „Belriguardo” jest również nazwą willi władców Ferrary (XVI wiek), w której książę Leonello pobierał lekcje tańca u mistrza Domenika z Piacenzy. Domeniko, był najstarszym z mistrzów włoskiej szkoły tańca XVI wieku. Skomponował on taniec o tej samej nazwie "Belriguardo".
Taniec ten, jest jednym z podstawowych układów, jaki ma w swoim repertuarze zespół.

Pomysłodawcami założenia Zespołu Tańca Dawnego są Małgorzata i Piotr Wocieszukowie.

Małgorzata Wojcieszuk jest instruktorką taneczną zespołu.

Zespół Tańca Dawnego "Belriguardo"

Istniejemy od listopada 2001 roku. Jesteśmy zespołem z Lublina, który tworzą przede wszystkim pasjonaci kultury i obyczajowości dawnej. Stylem nawiązujemy do epoki średniowiecza, renesansu i baroku, szczególnie do odrodzenia, kiedy to taniec stał się ważnym elementem kultury dworskiej. W oparciu o źródła historyczne próbujemy w sposób twórczy nawiązywać do ówczesnych tańców zachodnioeuropejskich. Wszyscy staramy się też przybliżyć atmosferę renesansowych uczt, balów i zabaw. Oprócz tańca, staramy się też poznawać i odtwarzać wszelkie inne zwyczaje związane z kulturą dworską, tak późnego średniowiecza, jak i renesansu. Aby podkreślić charakter epoki występujemy w ubiorach szytych na wzór renesansowej mody. Większość ubiorów została uszyta przez członków zespołu. Obecnie działamy w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2. Okazjonalnie nawiązujemy też współpracę z lubelskimi stowarzyszeniami rycerskimi.