Zespół muzyki dawnej „Alta”

z koncertem HEBDOMAS - to jest Siedm tegodniowych piosnek o tym, co którego dnia Pan Bóg stworzył.

Zespół muzyki dawnej „Alta” powstał przy Zamku Lubelskim, a obecnie aktywnie działa w całej Polsce. Skupia profesjonalnych muzyków specjalizujących się od wielu lat w wykonywaniu muzyki świeckiej i religijnej XV – XVII wieku.

Podczas swoich koncertów instrumentaliści zespołu Alta grają na replikach instrumentów dawnych takich jak: fidel, flety, dulcjan, viola da gamba, lutnia, teorba, szałamaja, harfa, cornamusy i inne. Instrumentarium zespołu systematycznie się powiększa. W swoim bogatym repertuarze muzycy wykonują utwory średniowieczne i renesansowe ze zbiorów takich jak Codex Vaticano Rossi, Cantigas de Santa Maria czy Cancionero de Palacio.

W repertuarze zespołu znajdują się utwory wokalne i instrumentalne najwybitniejszych kompozytorów dawnych epok: Anthony Holborne, Valentin Haussmann, Jan z Lublina, Wacław z Szamotuł, Michael Praetorius, John Dowland, Orlando di Lasso, Adrian Willaert, Mikołaj z Krakowa, Clement Jannequin, Josquin des Pres i inni.

HEBDOMAS (gr. tydzień) nawiązuje do kolejnych etapów historii stworzenia świata według Księgi Rodzaju, a jednocześnie jest paralelą dla nowotestamentowej historii Jezusa Chrystusa. W niedzielę dokonuje się więc oddzielenie dnia od nocy i zmartwychwstanie Chrystusa. W poniedziałek woda oddziela się od lądu, a we wtorek Bóg stwarza naturę, wraz z jej wszelkimi wspaniałościami. W środę powstają planety. W czwartek zostają powołane przez Boga do życia zwierzęta. W ten dzień ma też miejsce ostatnia wieczerza. W piątek Bóg stwarza człowieka, a Chrystus przez śmierć na krzyżu zmazuje grzechy ludzi. Wreszcie w sobotę Stwórca odpoczywa po pracy, a Chrystus spoczywa w grobie po wielkim dziele zbawienia.

Zbiór pieśni lubelskiego poety i kompozytora Sebastiana Klonowica ukazał się w 1581 roku w Krakowie, a odkryty został przez muzykologów dopiero kilka lat temu. Koncert będzie więc znakomitą okazja do zapoznania się z twórczością lubelskiego poety – twórcy prawdziwie renesansowego, a także odkryciem na nowo charakteru humanizmu drugiej połowy XVI wieku.