Zespół Kameralny „La Folia”

„La Folia” jest kameralnym zespołem instrumentalno-wokalnym działającym od wielu lat przy Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Lublinie.

Tworzą go młodzi adepci muzyki klasycznej, uczniowie i absolwenci lubelskich szkół muzycznych; kierownikiem artystycznym i dyrygentem zespołu jest Piotr Gawryjołek. Zespół wykonuje i popularyzuje przede wszystkim muzykę świecką i religijną  dawnych epok: średniowiecza, renesansu i baroku, a także dawne i współczesne kolędy (w okresie świąt  Bożego Narodzenia). W celu jak najdokładniejszego przekazania ducha tamtych czasów, zespół gra na odpowiednich instrumentach, takich jak gitara barokowa, fidel, skrzypce barokowe, wiolonczela, flet poprzeczny. W repertuarze "La Folii" słuchacze znaleźć mogą polskie i zachodnioeuropejskie tańce dworskie, arie włoskie, pieśni, hymny, antyfony i motety autorstwa takich kompozytorów jak: Dowlanda, Vivaldiego, Bacha, Haendla, Pergolesiego i innych.

Zespół współpracuje z Zespołem Tańca Dawnego "Belriguardo".

Zdjęcia w przestrzeniach lubelskiego zamku: Ewelina Podsiadła.