Zespół Tańca Dawnego Belriguardo

Zespół Tańca Dawnego Belriguardo działający w MDK nr 2 w Lublinie i absolwenci zespołu czyli Teatr Tańca (nie tylko) Dworskiego Belriguardo tworzą przede wszystkim pasjonaci kultury i obyczajowości dawnej.

Stylem nawiązuje do epoki średniowiecza, renesansu, baroku, a także XIX wieku i lat 20-tych i 30-tych. Zespół występuje zarówno w kraju min. w Lublinie, Janowcu, Krakowie, Wrocławiu, Wieliczce, Pieskowej Skale jak i za granicą min. w Bergen (Norwegia), Agadirze, Casablance (Maroko), we Lwowie, Debreczynie (Węgry), Łucku (Ukraina).

Tancerze w oparciu o źródła historyczne w sposób twórczy nawiązują do ówczesnych tańców zachodnioeuropejskich. Wszyscy przybliżają atmosferę uczt, balów i zabaw. Oprócz tańca, starają się też poznawać i odtwarzać wszelkie inne zwyczaje związane z kulturą dworską, tak średniowiecza, renesansu jak i baroku. Aby podkreślić charakter epoki tancerze występują w ubiorach szytych na wzór dworskiej mody.