Spektakl na podstawie dramatu Bolesława Leśmiana, w którym to, co rzeczywiste, miesza się z tym, co magiczne, to, co chrześcijańskie z tym, co pogańskie. Czy święty Makary oprze się pokusie?

Spektakl na podstawie dramatu Bolesława Leśmiana, w którym to, co rzeczywiste, miesza się z tym, co magiczne, to, co chrześcijańskie z tym, co pogańskie. Czy święty Makary oprze się pokusie?

„Dziejba leśna” zaprasza widza do świata, gdzie w głębi lasu, w grobowcu pogańskim mieszają się światy: mitologii słowiańskiej, ballady, chrześcijaństwa, natury człowieka.
Jak we śnie ożywa świat mitologiczny, ukazujący słowiański rytm dnia i pór roku, głęboki związek człowieka, którego życie determinowane było przez żywioły i metafizykę, z naturą. Powrót do natury i pierwotności.
Spektakl porusza tematy leżące najbliżej duszy, borykające się z zagadką życia, ukazuje „leśmianowski trójkąt" - konflikt: między naturą, człowiekiem a bogiem.
Czy zagadka zostanie rozwiązana?

Kostiumy: Elżbieta Filipek i zespół
Scenografia: projekt Małgorzata Wojcieszuk
Maski: Daniel Filipek
Rzeźby: Maciej Ziemski i Zbigniew Godlewski

Obsada aktorska:
Teatr Tańca (nie tylko) Dworskiego „Belriguardo”
Św. Makary - Piotr Kloc
Dziewczyna - Daria Kotowicz
Amazarak - Ewelina Bogudzińska ( zamiennie Zuzanna Sztal)
Azaradel - Piotr Wojcieszuk
Duchy lasu, ludzie: Zuzanna Sztal, Aleksandra Sztal, Klaudia Zdybel, Dana Pokora, Radosław Gawryluk, Anna Gawryluk, Małgorzata Czerwonka, Sylwia Dmowska, Grzegorz Wojcieszuk.

„Dziejba leśna” jest próbą ukazania rozważań poety na temat stosunku natury i człowieka, sztuki i metafizyki, poprzez stworzenie pierwotnego, ludowego mikrokosmosu.

„Złuda do powszedniego dla śpiących użytku - Bóg prawdziwy dla świata jest przedmiotem zbytku”

Spektakl powstał jako przedstawienie dyplomowe na kierunku reżyseria w Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie, filia we Wrocławiu, gdzie zdobył ocenę celującą.

Videos: