Ewa Cybulska-Bohuszewicz

Otoć Festiwal Renessansu nadchodzi, a przypominać o tym będziem, gdyż i my personą własną tamże będziemy a w wykładziech damy nieiaką appologiją polskiego umiłowanego naszego oyczystego ięzika a onego stharożythnego Lublina - dr Ewa Cybulska-Bohuszewicz.

Ewa Cybulska-Bohuszewicz pracuje jako adiunkt w Instytucie Badań Literackich PAN, jest związana z Pracownią Słownika polszczyzny XVI wieku, zredagowała prawie 500 haseł w tymże Słowniku, jest także autorką książki „On utwierdził na wieki niebo niestanowne”. Chrześcijańska wizja kosmosu w poezji polskiej (od połowy XVI do połowy XVIII w) oraz artykułów i rozpraw o literaturze dawnej. Obecnie przygotowuje monografię poświęconą Żywotom świętych Piotra Skargi. Fascynuje ją zwłaszcza stylistyka i estetyka tekstów renesansowych i ogólnie – staropolskich. Do tekstów tych ma osobisty, zawsze emocjonalny – nigdy obojętny – stosunek. Stanowią one dla niej nie tylko przedmiot, który może zainteresować badacza, ale też dają asumpt do gier i zabaw stylistycznych, które pokazują, że staropolszczyzna może inspirować, bawić i – przede wszystkim – wciąż zachwycać.