Sympozjum naukowe: Dziedzictwo kulturowe wschodnich ziem dawnej Rzeczypospolitej

Wspólnie z Muzeum Lubelskim mamy przyjemność organizować sympozjum naukowe "Dziedzictwo kulturowe wschodnich ziem dawnej Rzeczypospolitej. Korzenie i wspólnota". Zapraszamy!

Sympozjum naukowe: Dziedzictwo kulturowe wschodnich ziem dawnej Rzeczypospolitej. Korzenie i wspólnota

Pałac Lubomirskich w Lublinie,
5-6 grudnia 2019.

Program wydarzenia:

5 GRUDNIA 2019 ROKU (czwartek)
12.00–12.30
Uroczyste otwarcie Sympozjum – Katarzyna Mieczkowska, Dyrektor Muzeum Lubelskiego w Lublinie

KRESY JAKO TOPOS KULTUROWY
12.30–13.00
„Gdzie leży Wschód? Gdzie zaczynają się Kresy?” – Marcin Gapski (Muzeum Lubelskie w Lublinie / Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

13.00–13.20 PRZERWA NA KAWĘ

PRZESTRZEŃ KRESOWA
13.20–13.40
„Lwowska architektura modernistyczna na wystawach we Wrocławiu i Krakowie” – Andrzej Szczerski (Uniwersytet Jagielloński)
13.40–14.00
„Kresy jako przestrzeń literacka w dwudziestoleciu międzywojennym” – Andrzej Niewiadomski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej / Instytut Teatralny)
14.00–14.20
„Kolonia artystyczna w Krzemieńcu” – Dorota Seweryn-Puchalska (Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym)

14.20–15.20 PRZERWA NA OBIAD

15.20–16.00
„Przedwojenne kurorty kresowe” – Tomasz Kuba Kozłowski (Dom Spotkań z Historią)
16.00–16.20
„Huculszczyzna oczami Janusza Świeżego” – Małgorzata Surmacz (Muzeum Lubelskie w Lublinie)
„Reduta, czyli teatr na Kresach” – Jarosław Cymerman (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej / Instytut Teatralny)
17.00–17.45
„Zanim Skrzetuski poznał Bohuna. Grody Czerwieńskie, pogranicze polsko-ruskie w wiekach średnich. Stan i perspektywy badań” – Marcin Wołoszyn (Uniwersytet Rzeszowski / Leibniz-Instytut Historii i Kultury Europy Środkowej i Wschodniej [GWZO], Lipsk)
DYSKUSJA – podsumowanie pierwszego dnia sympozjum

6 GRUDNIA 2019 ROKU (piątek)
UTRATA–TRWANIE–WRASTANIE
10.00–10.20
„Pojęcie Kresów w podręcznikach historii w latach 1945–1989” – Tomasz Siewierski (Instytut Historii Nauki PAN)
10.20–10.40
„Jak prowadzić edukację o dziedzictwie Kresów?” – Tomasz Kuba Kozłowski (Dom Spotkań z Historią)
10.40–11.00
„Topos utraty na wystawach narracyjnych. Jak pokazywać coś, czego nie ma” – Marek Zambrzycki (Muzeum II Wojny Światowej)

11.00–11.20 PRZERWA NA KAWĘ

MUZEUM – PRZESTRZEŃ I OTOCZENIE
11.20–11.40
„Architektoniczne wzorce pałacu wojewody Janusza Zasławskiego, obecny Pałac Lubomirskich” – Andrzej Frejlich (Muzeum Lubelskie w Lublinie)
11.40–12.00
„Najdawniejsze dzieje placu Litewskiego” – Rafał Niedźwiadek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
12.00–12.20
„O najnowszych badaniach architektonicznych Pałacu Lubomirskich” – Krzysztof Janus (Politechnika Lubelska)
DYSKUSJA – podsumowanie drugiego dnia sympozjum
ZWIEDZANIE PAŁACU LUBOMIRSKICH

Wydarzenie Towarzyszące
wykład z serii „Tradycja i Kultura Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej”:
18.00 – „Modernizacja Kresów w dwudziestoleciu międzywojennym” – Tomasz Kuba Kozłowski (Dom Spotkań z Historią)

Rejestracja: konsultacje@muzeumlubelskie.pl bądź za pośrednictwem wiadomości fb (adresowanych do Muzeum Lubelskiego). Strona wydarzenia: https://www.facebook.com/events/591672148247651/.

Zapraszamy!