International Renaissance Festival 2019

International Renaissance Festival 2019

Międzynarodowy Festiwal Renesansu 2019 odbył się w dniach 21-23 czerwca 2019 roku w Lublinie.

Tematyka festiwalu odwoływała się do 450-lecia Unii Lubelskiej.

Repertoire → For the press (downloads) →

Photos:

Videos:

During the Festival we could see:


Organizers
Belriguardo Foundation
Co-organizers
Lublin Museum
Klasztor o.o. Dominikanów w Lublinie 2nd Youth Centre in Lublin
Partners
Teatr NN Trasa Podziemna
Honorary Patronage
Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Lublin

Media Patronage
Radio Lublin Radio Centrum Gość Niedzielny LAJF TVP3 Lublin
Dziennik Wschodni

City of Lublin
Implemented with the support of the City of Lublin