Dziedzictwo Jagiellonów jako płaszczyzna dialogu między Polską a Finlandią

Pod koniec 2020 roku mieliśmy okazję współtworzyć projekt ukazujący historyczne związki między Polska a Finlandią.

Projekt „Dziedzictwo Jagiellonów jako płaszczyzna dialogu między Polską a Finlandią” finansuje Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA). Wykonawcą projektu jest Instytut Badań Literackich PAN we współpracy z Uniwersytetem w Jyväskylä. Projektem kieruje reprezentująca IBL dr Ewa Cybulska-Bohuszewicz, natomiast uczelnię partnerską reprezentuje doc. Susanna Niiranen. Misja projektu jest dwojaka: popularyzuje on dziedzictwo jagiellońskie, przedstawia też badania związane z tym tematem.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć tutaj.

Filmy: