Obóz szlachty polskiej i litewskiej

Obóz szlachty polskiej i litewskiej z okazji 450-rocznicy Unii Lubelskiej odbędzie się 28 czerwca 2019 na Placu Litewskim w Lublinie.

Podczas jednodniowego wydarzenia będziecie mogli poczuć atmosferę, jaka mogła panować w obozie szlachty przybyłej na sejm lubelski, zapoznać się z obyczajami i rozrywkami szlachty XVI wieku, obejrzeć pokazy ubiorów szesnastowiecznych, inscenizacje pojedynków, pokazy dawnych rzemiosł, zabaw i tańców dworskich. Zaprosimy Was do udziału w grach i zabawach nawiązujących do epoki Unii Lubelskiej, skorzystania z warsztatów związanych z obyczajowością i kulturą materialną tego okresu. Wspólnie z nami poczujecie atmosferę tamtych czasów. Tego dnia odbędzie się także tematyczna gra miejska i spacer z przewodnikiem.

Muzycznie przybliży klimat epoki lubelski zespół ODPUST ZUPEŁNY a tanecznie zainspiruje Belriguardo.

Głównym organizatorem i koordynatorem obozu szlachty polskiej i litewskiej na Placu Litewskim jest Fundacja Belriguardo - okno na historię i sztukę.

Partnerem wydarzenia jest Stowarzyszenie Chorągiew Zamku w Zawieprzycach.

Program wydarzenia jest dostępny tutaj.